100 parking mesta kod Matice srpske

Radovi na uređenju parkirališta kod Matice srpske su uveliko u toku i uskoro će ovaj
prostor biti na raspolaganju korisnicima.


Nakon prvobitnog uređenja, kada je asfaltiran prilaz parkingu i postavljeno
osvetljenje, nedavno smo započeli i drugu fazu radova koji podrazumevaju
postavljanje behatona na celom prostoru, sa četiri površine za parkiranje koje će
biti obeležene horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.
Ovaj parking prostor površine od gotovo 1000 kvadratnih metara raspolaže sa 100
parking mesta, od kojih je dva namenjeno parkiranju osoba sa invaliditetom.
Cene parkiranja će ostati nepromenjene, tako da će vozači imati na rasp olaganju
daleko kvalitetniji prostor za parkiranje u samom centru grada, u režimu
najjeftinije zone u kojoj važi i dnevna karta.
JKP „Parking servis“ Novi Sad se zahvaljuje korisnicima na strpljenju i razumevanju
tokom trajanja ovih radova.

Obaveštava JKP „Parking servis“ Novi Sad