Dežurstvo pedijatrije i opšte medicine u ambulanti „Zmaj Ognjena Vuka“

Završena je rekonstrukcija grejne mreže u ambulanti “Zmaj Ognjena Vuka” tako da će Služba za zdravstvenu zaštitu dece, kao i lekari Službe opšte medicine Doma zdravlja “Novi Sad” ubuduće svakog vikenda od 07:00 do 20.00 dežurati u ovom objektu.

Broj telefona Službe za zdravstvenu zaštitu dece je 6624-668

Službe opšte medicine 4879-586 i 4879-594