Izmena trasa linija broj 60 i 62

U skladu sa rešenjem Opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci, Odeljenja za komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine (broj:I344-20/18-IX) određuje se privremena izmena trasa autobuskih linija broj 60 i 62 zbog radova na rekonstrukciji saobraćajnice u ulici Karlovačkih đaka i to od raskrsnice sa ulicom Braće Anđelić do okretnice autobusa na Dudari u Sremskim Karlovcima. Izmenjen režim saobraćaja na linijama 60 i 62 važi od 06.avgusta do 06.novembra 2018.godine. Autobusi na ovim linijama menjaju trasu kretanja:

LINIJE BROJ 60 i 62
Pomenute linije će po ulasku u Sremske Karlovce koristiti trasu linije 61 na čijoj okretnici će i izdržavati vreme.

U suprotnom smeru linije 60 i 62 će takođe saobraćati trasom linije 61 do izlaska iz Sremskih Karlovaca odakle će nastavljati svojim redovnim trasama.

Na izmenjenom delu trase linije 60 i 62 će koristiti postojeća stajališta linije 61.