Poziv dobrovoljnim davaocima

Shodno trenutnim potrebama klinika , pozivamo dobrovoljne davaoce O i A krvne grupe, kao i sve davaoce sa NEGATIVNIM Rh faktorom.

Radno vreme Zavoda:

  • 7-14 časova – svaki radni dan.
  • 7-18 časova – svaki utorak u mesecu
  • 8-12 časova – prva subota u mesecu

Zavod za transfuziju krvi Vojvodine,
Hajduk Veljka 9a, Novi Sad

INFO TEL: 48 77 980 i 48 77 972