Privremeno ukidanje đačkih polazaka

Obaveštavamo vas da se od 24. 12. 2018. godine do 14. januara 2019. godine privremeno ukidaju polasci koji su u redu vožnje označeni kao „ĐAČKI“. U navedenom periodu neće saobraćati linija broj 6a (Adice-Veternik OŠ „Marija Trandafil“).