Radovi na izgranji vrelovoda u Sremskim Karlovcima

Javno komunalno preduzeće „Novosadska toplana“ Novi Sad u ponedeljak, 31. jula 2017.
godine, počinje sa radovima na izgradnji vrelovoda i vrelovodnih priključaka od Toplotnog
izvora „Dudara“ u Sremskim Karlovcima i u Ulici Dositeja Obradovića od broja 25 do broja
39.


Prema Rešenju Opštinske uprave Sremski Karlovci, Odeljenja za komunalno stambene
poslove i zaštitu životne sredine odobrava se raskopavanje javne površine radi izgradnje
vrelovoda i vrelovodnih priključaka.

Radovi će trajati do 18. septembra 2017. godine.

Molimo građane da imaju strpljenja i razumevanja za pomenute radove.