50 MILIONA DINARA ZA NABAVKU MAŠINA I OPREME MIKRO I MALIM PREDUZEĆIMA I PREDUZETNICIMA

U cilju podrške unapređenja i poboljšanja uslova poslovanja mikro i malih preduzeća i
preduzetnika na teritoriji Grada Novog Sada, danas je, putem Gradske uprave za privredu
raspisan Javni poziv za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za nabavku osnovnih
sredstava (mašina ili opreme) mikro i malim preduzećima i preduzetnicima, na teritoriji
Grada Novog Sada, u 2023. godini.

Sredstva u ukupnom iznosu od 50.000.000,00 dinara obezbeđena su Odlukom o budžetu Grada
Novog Sada za 2023. godinu i planirana su za pružanje podrške mikro i malim preduzećima
i preduzetnicima koji u Agenciji za privredne registre Republike Srbije imaju
registrovano sedište na teritoriji Grada.

Bespovratna podsticajna sredstva za podršku razvoja mikro i malih preduzeća i
preduzetnika su državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) i odobravaju se
privrednim subjektima jednokratno, u maksimalnom iznosu od 800.000,00 dinara po jednoj
prijavi. Jedan privredni subjekat može na ovom Javnom pozivu da učestvuje samo sa jednom
prijavom.

Osnovni cilj Javnog poziva je pružanje podrške radi unapređenja i poboljšanja uslova
poslovanja mikro i malih preduzeća i preduzetnika na teritoriji Grada, kao i povećanje
vrednosti i obima proizvodnje i prometa, unapređenje opštih uslova poslovanja, jačanje
konkurentnosti, pokriće operativnih troškova poslovanja, očuvanje postojećih i stvaranje
uslova za otvaranje novih radnih mesta, otvaranje mogućnosti za modernizaciju i proširenje
proizvodnih i uslužno orijentisanih delatnosti, i pokretanje novih preduzetničkih
aktivnosti.

Sve potrebne informacije o uslovima konkurisanja kao i potrebnoj dokumentaciji
zainteresovani mogu preuzeti sa sajta Grada Novog Sad i Gradske uprave za privredu –
www.privredans.com . Takođe, dodatne informacije mogu se dobiti i u Gradskoj upravi za
privredu, u Rumenačkoj ulici br. 110a.

Link: http://www.novisad.rs/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-podsticajnih-sredstava-za-
nabavku-osnovnih-sredstava-mashina-il-1