Dom zdravlja „Novi Sad“: Projekat “Znanjem protiv straha od HIV-a 2023”

Dom zdravlja “Novi Sad” sprovodi projekat “Znanjem protiv straha od HIV-a 2023”
koji predstavlja nastavak aktivnosti koje se uspešno sprovode prethodnih godina, a
zahvaljujući podršci Gradske uprave za zdravstvo u okviru kojeg tim Savetovališta za
mlade sprovodi aktivnosti na edukaciji mladih u vezi sa infekcijom HIV virusom.

U okviru ovog projekta kreirana su predavanja prilagođena učenicima osmih razreda
u pet osnovnih škola sa teritorije Grada Novog Sada gde su obuhvaćene najvažnije
informacije o HIV infekciji i osnovnim karakteristikama ovog oboljenja
(epidemiologija, etiologija, patogeneza, klinička slika, dijagnostika i lečenje)
načinima transmisije HIV virusa, značaju prevencije i ranog otkrivanja putem
testiranja.
Prvi slučajevi HIV infekcije zabeleženi su 1981. godine, a 1. decembar određen je
1988. godine kao datum kada se širom sveta obeležava Svetski dan borbe protiv
HIV/AIDS-a. Glavni cilj je da se putem niza manifestacija podigne svest javnosti o
ovoj infekciji, podigne nivo znanja o HIV/AIDS-u, poveća svest o važnosti prevencije i
testiranja i utiče na smanjenje stigmatizacije i diskriminacije osoba koje žive sa ovom
infekcijom.