Dom zdravlja „Novi Sad“: Rad službi za Dan državnosti 2024.

U četvrtak 15. i u petak 16. februara 2024. godine, povodom obeležavanja Dana
državnosti, sve službe Doma zdravlja “Novi Sad” radiće po prazničnom rasporedu:
Služba opšte medicine i Služba zdravstvene zaštite radnika dežura u objektu “Jovan
Jovanović Zmaj” od 07:00 do 20:00 časova.

Služba opšte medicine:
– Futog 07:00-10:00 časova
– Kać 07:00-10:00 časova
– Kovilj 07:00-10:00 časova
– Petrovaradin 07:00-10:00 časova
– Kisač 07:00-10:00 časova

Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost, Služba zdravstvene zaštite žena,
Služba laboratorijske dijagnostike i Služba stomatološke zdravstvene zaštite, kao ni
Call centar, neće raditi u vreme praznika.
Služba za zdravstvenu zaštitu dece radiće od 07:00 do 20 :00 časova u objektu
„Jovan  Jovanović  Zmaj“.
Služba za zdravstvenu zaštitu žena organizovaće rad u subotu 17.02.2024. godine,
kao i rad u Non Covid ambulanti u objektu “Jovan Jovanović Zmaj”.

Služba kućnog lečenja:
Timski deo radiće od 07:00 do13:30 i od 13:30 do 20:00 časova. Samostalni tehničari
dežuraju od 07:00 do 19:00 časova.

Služba patronaže:
Patronažne sestre će redovno obilaziti babinjare i novorođenčad na teritoriji opština
Novi Sad i Sremski Karlovci od 07:00 do 13:30. Kontakt telefon 064/8088181 je
dostupan tokom svih dana praznika od 07:00 do 20:00 časova.
Covid centar na Novom naselju neće raditi za vreme praznika, uključujući vikend.