Dom zdravlja “Novi Sad”: Zaustavimo diskriminaciju, naučimo o HIV-u i hepatitisu

Dom zdravlja “Novi Sad” u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo realizuje
projekat „ZAUSTAVIMO DISKRIMINACIJU, NAUČIMO O HIV-U I HEPATITISU C 2023.“
U okviru projekta, kreirane su radionice prilagođene učenicima gde se adolescenti
upoznaju sa HIV i hepatitis C infekcijom i osnovnim karakteristikama ovih oboljenja
(epidemiologija, etiologija, patogeneza, klinička slika, dijagnostika i lečenje).
Poseban akcenat je stavljen na načine transmisije HIV i hepatitis C virusa,
povećavanju znanja koja bi uticala na smanjenja stigme i diskriminacije osoba koje
žive sa ovim hroničnim stanjem.
Uprkos dostupnosti testova i savremene terapije, osobe koje žive sa HIV i/ili
hepatitis C infekcijom su i dalje osuđene na visok stepen stigme i diskriminacije, kao
posledice straha i nedovoljne informisanosti o načinima transmisije i prirodi same
bolesti. Stigma i diskriminacija osoba koje žive sa HIV-om i/ili hepatitisom C dovodi
do njihove marginalizacije što koje može da rezultira socijalnom izolacijom,
gubitkom posla, uskraćenim pravom na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu itd.
Projekat je realizovan putem održavanja radionica sa učenicima starosti 16 – 19
godina u deset srednjih škola sa teritorije Grada Novog Sada u periodu avgust –
decembar 2023. godine. Projekat je podržan od strane Gradske uprave za zdravstvo
Grada Novog Sada, a realizuje ga tim Savetovališta za mlade.