Dom zdravlja NS: Preventivni pregledi kod stomatologa

U želji da se na pravi način bavimo preventivnim radom, podsećamo građane na
značaj blagovremene kontrole zdravlja zuba. Naša Služba stomatološke zdravstvene
zaštite svakodnevno nudi: preventivne, profilaktičke, konzervativne, protetske,
parodontološke, oralno-hirurške kao i ortodontske usluge.
Podsećamo roditelje/staratelje da se sistematski pregledi rade kod izabranog
stomatologa i obavezni su u 3. godini života deteta, u 7. godini pred polazak u školu i
u 12. godini. Inače, prvi, preventivni pregled, obavezan je u periodu odojčeta,
između 3. i 9. meseca života. Preporuka lekara je da se građani bar jedanput
godišnje jave na pregled.
Nažalost, statistički podaci koje objavljuje Institut za javno zdravlje Srbije su
poražavajući, oni pokazuju da u Srbiji samo 8,5 odsto odraslog stanovništva ima sve
zube, a 9,3 odsto nema nijedan zub.
u Domu zdravlja “Novi Sad” pravo na besplatne stomatološke usluge imaju deca do
18. godine, odnosno, đaci koji se redovno školuju, redovni studenti do navršenih 26
godina života, trudnice i porodilje, budžetski korisnici (nezaposlena lica), starija lica
sa teškim telesnim ili duševnim smetnjama u razvoju, lica sa težim urođenim ili
stečenim deformitetom lica i vilica kao i odrasla lica kojima je potrebna urgentna
stomatološka zdravstvena zaštita, u okviru pre- i postoperativnog tretmana malignih
bolesti maksilofacijalne regije.

Služba stomatološke zdravstvene zaštite Doma zdravlja “Novi Sad” godinama
uspešno odgovara na sve zahteve pacijenata. Naši stručnjaci u svakodnevnom radu
sa pacijentima savetuju ih kako adekvatno održavati higijenu usta i zuba, što utiče i
na smanjenje mogućnosti oboljevanja celokupnog organizma.
S tim u vezi, u čak dvanaest osnovnih škola imamo stomatološku ambulantu, a sve u
želji da najmlađima umanjimo strah od zubara i utičemo da prihvate zdrave stilove
života.

Ambulante se nalaze u sledećim osnovnim školama:
– OŠ “Jožef Atila” Novi Sad
– OŠ “Đorđe Natošević” Novi Sad
– OŠ “Prva vojvođanska brigada” Novi Sad
– TŠ “Mileva Marić Ajnštajn” Novi Sad
– OŠ “Dositej Obradović” Novi Sad
– OŠ “Dušan Radović” Novi Sad
– OŠ “Petefi Šandor” Novi Sad
– OŠ “Svetozar Marković Toza” Novi Sad
– OŠ “Žarko Zrenjanin” Novi Sad
– OŠ “Mihajlo Pupin” Veternik
– OŠ “Marija Trandafil” Veternik
– OŠ “Miroslav Antić” Futog