GIK NS: OBAVEŠTENjE – Kontakt za glasače koji glasaju van glasačkog mesta

Gradska izborna komisija obaveštava glasače, nemoćna stara lica, osobe sa invaliditetom i one koji iz zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti da glasaju na biračkom mestu, da 14. i 15. januara 2022. godine u vremenu od 8 do 20 časova, a na dan glasanja 16. januara 2022. godine najkasnije do 11 časova, mogu da prijave Gradskoj izbornoj komisiji da će glasati van glasačkog mesta. Brojevi na koje glasači mogu da se jave u navednim terminima su: 021/526-970 i 064/84-48-633.

Prilikom prijavljivanja glasač treba da navede sledeće lične podatke: ime i prezime, jedinstven matični broj, adresu prebivališta, kontakt telefon, kao i razloge zbog kojih nije u mogućnosti da glasa na biračkom mestu. Glasači koji nisu u mogućnosti da glasaju na glasačkom mestu, mogu da se i na sam dan glasanja, 16. januara 2022. godine do 11 časova, jave i glasačkom odboru.