JKP “Parking servis” Novi Sad – Godišnje parking karte za osobe sa invaliditetom važiće do 15. juna 2022. godine

JKP “Parking servis” Novi Sad obaveštava da će godišnje parking karte za osobe sa invaliditetom, a koje su izdate za 2021. godinu, važiti do 15. juna 2022. godine.Godišnje parking karte za osobe sa invaliditetom se inače izdaju na osnovu rešenja Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu. Ovom prilikom molimo korisnike ovih karata da vozila parkiraju na parking mesta koja su obeležena za osobe sa invaliditetom, a građane koji ne koriste ove povlašćene parking karte, da ne parkiraju automobile na ovim mestima koja za njih nisu ni namenjena.