JKP „Vodovod i kanalizacija“: Saopštenje u vezi sa smanjenjem pritiska u distributivnoj mreži u naredne tri noći

Naredne tri noći smanjen pritisak u distributivnoj mreži zbog radova na
tri bunara

Počevši od danas, naredne tri noći će biti smanjen pritisak u celoj distributivnoj
mreži, od ponoći do 4.00 sata ujutru.

U okviru planskog unapređenja tehničkog sistema, u toku je izvođenje radova na tri reni
bunara, te su oni van funkcije, a ti radovi će obezbediti stabilnije vodosnabdevanje,
veći protok vode kroz dovodnike u pogonu za preradu i visok nivo kvaliteta vode. Takođe,
JKP „Vodovod i kanalizacija“ se odlučilo na ovaj potez jer se beleži i neuobičajeno
velika potrošnja vode za ovo doba godine.

Očekujemo da će se tokom tri noći rezervoari napuniti i kapacitet sirove vode biti na
uobičajenom nivou za ovo doba godine.

Ponovo apelujemo na sve naše korisnike da vodu iz gradskog vodovoda troše racionalno
i namenski.

Napominjemo da će tokom perioda trajanja radova sve cisterne biti na raspolaganju
prioritetnim ustanovama.