KCVMC obeležava Svetski dan poezije

Obaveštavamo vas da će u Kulturnom centru Vojvodine „Miloš Crnjanski” biti otvorena izložba „Vasko Popa – Daleko u nama”, u izdanju Biblioteke grada Beograda i predstavljen zbornik „Sazvežđa Vaska Pope”, prof. dr Mihajla Pantića, čime će naša institucija na svečan način obeležiti Svetski dan poezije.
U programu će učestvovati:

mr Nenad Šaponja, direktor Kulturnog centra Vojvodine „Miloš Crnjanski”;
Jasmina Ninkov, direktorka Biblioteke grada Beograda;
Bojan Kundačina, urednik izložbe;
Marjan Marinković, urednik izložbe;
prof. dr Mihajlo Pantić, priređivač zbornika;
Sonja Damjanović, prvakinja Drame Srpskog narodnog pozorišta.
O IZLOŽBI:

Izložba vizuelno pristupa delu Vaska Pope na jedan inovativan način. Čine je 23 panoa velikog formata, prevashodno kružnog oblika, koji asociraju na čuvene Popine simbolične krugove. Na panoima su prikazani odlomci iz najznačajnijih tekstova posvećenih Popinom stvaralaštvu, odabrane Popine pesme koje oslikavaju njegovu poetiku, fotografije, crteži, rukopisi i druga građa. Zahvaljujući Arhivu SANU u kom se nalazi zaostavština Vaska Pope u izložbu su uključeni i arhivski materijali koji do sada nisu bili dostupni široj javnosti. Izložbu prati obiman katalog.

O ZBORNIKU:

Zbornik „Sazvežđe Vaska Pope” je, u okviru renomirane edicije „Vrhovi”, priredio naš ugledni pisac, urednik i univerzitetski profesor Mihajlo Pantić. Knjiga sadrži Popine autopoetičke priloge i odabrane stihove, kao i tekstove renomiranih stvaralaca koji govore o pesnikovom odnosu sa najznačajnijim piscima i intelektualcima njegovog doba i daje autentičan prikaz Vaska Pope u društvenom i istorijskom kontekstu u kom je stvarao. Među autorima tekstova nalaze se: Čarls Simić, Predrag Palavestra, Muharem Pervić, Žarko Rošulj, Miodrag Popović, Jovica Aćin, Borislav Radović, Aleksandar Petrov, Mihajlo Pantić… Na kraju zbornika priređen je album fotografija iz značajnih momenata pesnikovog života.