KREATIVNO AFIRMATIVNA ORGANIZACIJA – PARNAS: Pošalji film na 22. Uhvati film

Do 10. aprila otvoren je konkurs za kratkometražne filmove na temu invaliditeta za 22.
Međunarodni filmski festival Uhvati film. Svi selektovani filmovi biće prikazani na ovogodišnjem
izdanju Uhvati film u Novom Sadu i ući će u uži izbor za prikazivanje na narednim izdanjima Uhvati
film festivala u Rijeci, Kotoru i Banjaluci.

Filmovi treba da imaju makar jednog aktera osobu sa invaliditetom (nije nužno da film
govori o invaliditetu), podstiču na razmišljanje, ali ujedno da budu, inovativni i filmski kvalitetni. U
selekciju ulaze samo ostvarenja do 30 minuta, najmanje DVD kvaliteta, koja imaju titl na
SR/HR/BiH/CG odnosno na engleskom jeziku. Filmovi koji promovišu invalidnost kao
bolest/tragediju/kaznu od boga, koji podržavaju stereotipe o osobama sa invaliditetom, koji na
senzacionalistički način govore o invaliditetu i izazivaju patetiku, NEĆE biti razmatrani.

Prijave se šalju putem interneta: platformi na kojima je otvoren konkurs za 22. Uhvati film
(FilmfreewayFesthomeCLICKFORFESTIVALS) ili na mejl uhvatifilm@gmail.com. Za prijave na
mejl potrebno je dostaviti i: popunjen prijavni formular, biografiju, 2 fotografije iz filma, dijalog
listu u .srt formatu i trejler (ako postoji).

Konkurs je regionalni – jedinstven za sva četiri izdanja Uhvati filma. Stručni žiri iz domena
filma i invalidnosti selektovaće filmove za Uhvati film Novi Sad, koji će ući u uži izbor za
prikazivanje na narednim Uhvati film izdanjima u Rijeci, Banjaluci i Kotoru! Postoji mogućnost da
filmovi, budu izabrani i za druge dodatne programe Uhvati film brenda: edukacije po školama,
projekcije namenjene deci i filmske karavane duž regiona.

Uhvati film jedini je regionalni filmski festival o invalidnosti, ali i najpristupačniji filmski
festival u regionu. Održava se sa ciljem afirmacije domaćih i inostranih igranih, dokumentarnih i
animiranih filmova, čiji su akteri osobe sa invaliditetom, kao i promocije mogućnosti i izazova
osoba sa invaliditetom (sa posebnim osvrtom na višestruko marginalizovane grupe) kroz
umetnost.

Više detalja, možete naći i na zvaničnom sajtu Festivala.