Matica srpska: NOVA SOBA ZA PREPUŠTANjE UMETNOST

NOVA SOBA ZA PREPUŠTANjE UMETNOST

u Galeriji Matice srpske
od 26. decembra 2023. godine

U Galeriji Matice srpske pred kraj godine i početak nove, priređujemo za posetioce
novu Sobu za prepuštanje umetnosti, multimedijalni muzejski prostor sa umetničkim
delima, upotpunjen zvučnim i vizuelnim elementima, atmosferom, osvetljenjem i
nameštajem. U ovom prostoru želeli smo da posetiocima omogućimo ugodan boravak,
opuštanje i posebno estetsko iskustvo. Nadahnuti projektom Kultura na recept –
kultura za zdravlje (koji smo realizovali u saradnji sa Institutom za javno zdravlje
Vojvodine ove godine), tema nove Sobe posvećena je mentalnom zdravlju, blagostanju i
emocijama. Novi ciklus nosi naziv Počnimo ljubav ispočetka, u kojem ćemo svakog
meseca tokom 2024. godine tematizovati ljubav u različitim oblicima.

Od 26. decembra, pa tokom januara izložena je grafika Ankice Oprešnik Porodica u
gradu iz 1956. godine. O samom delu više možete pročitati na blogu GMS
https://www.galerijamaticesrpske.rs/u-fokusu/ankica-opresnik-porodica-u-gradu-1956/

Nova soba za prepuštanje uređena je zahvaljujući saradnji i podršci salona
nameštaja KARE i kompanije Velikinac audio lab.