Matica srpska: Prateći program izložbe Paja Jovanović i Gustav Klimt

Prateći program izložbe
Paja Jovanović i Gustav Klimt
Jedna epoha, dva umetnika, tri muzeja

Čitanje priča „U salonu šešira Oskara Hutera“
Msr Nikola Ivanović, istoričar umetnosti i kustos GMS
Petak, 29. decembar u 19.00 sati

Jedan od autora izložbe msr Nikola Ivanović prirediće publici posebno veče
čitajući „povremeno istinite priče“ U salonu šešira Oskara Hutera koje su deo
izložbe i kataloga Paja Jovanović i Gustav Klimt. Jedna epoha, dva umetnika, tri
muzeja. Kroz tri kratke priče posetioci će imati priliku da se upoznaju sa narativom
izložbe na drugačiji način. Analizirajući ih, autor će govoriti koji su segmenti
priča istiniti, a koji izmišljeni o portretisanim ličnostima na delima Paje
Jovanovića i Gustava Klimta.