Matica srpska: Promocija monografije „Vasa Pomorišac. Slikar modernosti i kontinuiteta“

Promocija monografije
VASA POMORIŠAC

SLIKAR MODERNOSTI I KONTINUITETA

autorke dr Ane Ereš
petak, 1. mart u 19.00 sati

Galerija Matice srpske, Trg galerija 1, Novi Sad

Poslednja nedelja izložbe Pomorišac – Vasa Pomorišac biće obeležena
objavljivanjem nove kapitalne monografije o umetniku pod nazivom Vasa
Pomorišac. Slikar modernosti i kontinuiteta. Promocija ove monografije
održaće se u petak, 1. marta u 19.00 sati u Galeriji Matice srpske, a o knjizi će
govoriti upravnica Galerije Matice srpske dr Tijana Palkovljević Bugarski,
recenzentkinje i istoričarke umetnosti prof. dr Lidija Merenik i prof. dr
Simona Čupić, kao i autorka dr Ana Ereš, istoričarka umetnosti.
Monografija Vasa Pomorišac. Slikar modernosti i kontinuiteta nastala je kao
poslednja u nizu jubilarnih publikacija u okviru obeležavanja 175 godina od
osnivanja Galerije Matice srpske. U svojoj osnovi bila je zasnovana na radu na
pripremi izložbe Pomorišac – Vasa Pomorišac priređenoj povodom Dana Galerije
2023. godine i kojom je zaokružen jubilej. Pogled na brojna prikupljena dela odabrana
za izlaganje i pisanje teksta za prateću publikaciju, razgovori sa umetnikovim
naslednicima i uvid u brojnu arhivsku građu, pokrenuli su ideju da se jubilej
upotpuni monografskom studijom, a životni i umetnički put Vase Pomorišca
prikaže sveobuhvatno i celovito. Autorka monografije dr Ana Ereš odlučila je da
sagleda stvaralački opus ovog umetnika u širem kontekstu evropske likovne scene
njegovog vremena i ponudila je čitaocima jedan moderniji pogled i odgovor na pitanje
ko je bio Vasa Pomorišac.
Monografijom i izložbom je stvaralaštvo ovog umetnika visokih umetničkih
vrednosti i dometa dostojnih evropskog priznanja sada postalo dostupnije i poznatije
javnosti. Novi pogled dr Ane Ereš kroz otvoreniji pristup u tumačenju i razumevanju
bogatstva Pomoriščevih tematskih i likovnih opredeljenja učinio je ovog umetnika
bližim i jasnijim savremenom trenutku, ali i za neka buduća vremena.