OBAVEŠTENjE O STANjU DUGA

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada obaveštava obveznike fizička lica, koji imaju
potvrđeno e-sanduče na portalu eUprava, da će se do kraja godine vršiti dostava
Obaveštenja o stanju duga.

Uputstvo za preuzimanje dokumenta iz eSandučeta poreski obveznici mogu pronaći na
internet stranici eUprave na sledećoj adresi https://euprava.gov.rs/eSanduce_uputstvo , kao i
na internet stranici Gradske poreske uprave na sledećoj adresi https://gpu.novisad.rs/ .

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada apeluje na poreske obveznike da izvrše uvid u
stanje svojih obaveza po osnovu poreza na imovinu, u cilju izmirenja dospelih obaveza.

Zajedno gradimo naš Grad.