OBUSTAVLJANJE NAPLATE PARKIRANJA JKP „PARKING SERVIS“

Na osnovu Naredbe Gradskog štaba za vanredne situacije, JКP „Parking servis” obustavlja naplatu parkiranja na teritoriji Grada Novog Sada, u periodu od 23. do 27. marta 2020. godine.