Održana panel-diskusija o stvaranju podsticajnog okruženja za razvoj ženskog preduzetništva u AP Vojvodini

„Odlukom Pokrajinske vlade iz 2020. godine osnovan je Savet za koordinaciju i praćenje aktivnosti u oblasti ekonomskog razvoja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Žensko preduzetništvo je prepoznato kao ključna oblast rada ovog tela, sa ciljem da se osnaži uloga žena u privredi i biznisu“, rekao je Branko Ćurčić, potpredsednik Pokrajinske vlade i predsednik Saveta za koordinaciju i praćenje aktivnosti u oblasti ekonomskog razvoja na teritoriji AP Vojvodine u okviru današnje panel-diskusije „Kako do podsticajnog okruženja za razvoj ženskog preduzetništva u AP Vojvodini“ u Privrednoj komori Vojvodine.

Potpredsednik Ćurčić je poručio da će Pokrajinska vlada i u ovoj godini neophodnim merama doprineti tome da se ambijent i okruženje koje se tiče poslovanja žena u Vojvodini unapredi i učini podsticajnijim i prihvatljivijim za njih. On je ukazao na to da o značaju teme govori i analiza Fondacije „Ane i Vlade Divac“, o trenutnom stanju u ovoj oblasti u našoj pokrajini, gde se ističe da preko 20.000 žena u Vojvodini jesu vlasnice ili suvlasnice 51 posto privrednih društava.

Cilj panela, koji su organizovali Savet za koordinaciju i praćenje aktivnosti u oblasti ekonomskog razvoja na teritoriji AP Vojvodine i Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, u saradnji sa Privrednom komorom Vojvodine i Fondacijom „Ana i Vlade Divac“, bio je da se ukaže na mogućnosti unapređenja položaja žena preduzetnica i značaj međusektorskog pristupa u kreiranju rodno osetljivih mera podrške preduzetništvu.

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević podsetio je na to da podsticajnim merama namenjenim privredi, preduzetništvu, turizmu, regionalnim privredniim manifestacijama i oblasti zapošljavanja, resorni sekretarijat sistemski, već dugi niz godina, utiče na unapređenje konkurentnosti privrede i njenih grana na teritoriji Vojvodine, a posebnu pažnju usmerava i na razvoj ženskog preduzetništva.

„Zahvaljujući stabilnoj finansijskoj politici Vlade Rpublike Srbije, mi svake godine uvećavamo sredstva za direktnu podršku ženskom preduzetništvu. Tako je i u ovom budžetu. U prethodne dve godine putem konkursa Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam preko 170 miliona dinara usmereno je ženama preduzetnicama u Vojvodini“, istakao je Ivanišević i dodao da se insistiralo na tome da je reč o preduzećima u kojima su žene donosioci odluka.

„Fondacija ′Ana i Vlade Divac′ ima decenijsko iskustvo u kreiranju i sprovođenju programa, projekata i aktivnosti koje su usmerene na ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa u društvu, pre svega žena, i na podsticanje njihovih preduzetničkih inicijativa. Ekonomsko osnaživanje žena je osnov za postizanje rodne ravnopravnosti, ali i za održivi razvoj i ostvarivanje ciljeva postavljenih Agendom 2030 Ujedinjenih nacija. Analiza predstavlja odličnu osnovu za dalje planiranje podrške i razvoj povoljnijeg okruženja za poslovanje žena preduzetnica, kao i za kreiranje programa koji su usmereni na konkretne potrebe“, rekla je Ana Košel, direktorka Fondacije „Ana i Vlade Divac“.

Predsednik Privredne komore Vojvodine Boško Vučurević naveo je da je Privredna komora Vojvodine otvorena za svaku vrstu razgovora i organizovanja skupova, kako bi se upravo preduzetnici i preduzetnice, zajedno sa donosiocima odluka, suočili sa realnim problemima i radili na kreiranju još značajnijih mera podrške.

„Cilj i ovog panela jeste da ukaže na mogućnost unapređenja položaja žena preduzetnica, što mi danas, zajedno sa Pokrajinskom vladom, i podržavamo ovim skupom ,ali i našim svakodnevnim radom“, istakao je Vučurević.

Na panelu je predstavljena Analiza o trenutnom stanju u privrednim subjektima u AP Vojvodini u kojima su žene vlasnice ili suvlasnice u udelu većem od 51%, koju je izradila Fondacija „Ana i Vlade Divac“ za potrebe Pokrajinske vlade, u saradnji sa Unijom poslodavaca Vojvodine (UPV). Istraživanje je sprovedeno na teritoriji cele Pokrajine, a na osnovu analize izrađene su preporuke. Ova analiza, kako su istakli u Fondaciji, predstavlja okvir, a može biti i polazna tačka za planiranje daljih programa podrške unapređenju položaja žena preduzetnica. Neizostavni aspekt su zajednički rad i partnerstva, a Fondacija dugi niz godina upravo praktikuje saradnju sa velikim kompanijama i javnim sektorom, koji žensko preduzetništvo prepoznaju kao jedan od strateških razvojnih pravaca.

Ekonomsko osnaživanje žena viđeno je kao put ka rodnoj ravnopravnosti, a ono što je još značajno jeste dobar postojeći strateški i zakonski okvir koji predstavlja važan segment na putu stvaranja uslova za bolji položaj žena preduzetnica.