Potpredsednik Pokrajinske vlade Branko Ćurčić na otvaranju socijalnog preduzeća „Svetionik u plavom“

Potpredsednik Pokrajinske vlade Branko Ćurčić obratio se danas na otvaranju radnog prostora Udruženja i socijalnog preduzeća „Svetionik u plavom“ u Sremskoj Kamenici.

Udruženje „Svetionik u plavom“ osnovano je 2022. godine s ciljem da se omogući radno angažovanje mladih sa autizmom i iz drugih osetljivih grupa nakon završetka školovanja, u skladu sa njihovim mogućnostima. U tom udruženju korisnici će se baviti proizvodnjom papira dobijenog ekološkom reciklažom praznih paklica od cigareta po japanskoj metodi.

Ćurčić je tom prilikom istakao da je „Svetionik u plavom“ deveto socijalno preduzeće koje je počelo sa radom na teritoriji AP Vojvodine.

„’Svetionik u plavom’ svoj rad u novom prostoru počinje na Svetski dan osoba sa autizmom, koji se na predlog Ujedinjenih nacija od 2007. godine obeležava drugog aprila“, kazao je Ćurčić istakavši da u Evropi trenutno živi oko sedam miliona osoba sa nekim poremećajem autističnog spektra.

Potpredsednik je dodao da raste broj dece sa tom dijagnozom kako u Srbiji, tako i u svetu.

„Iako ne postoje egzaktni podaci o broju mališana sa ovim razvojnim poremećajem, činjenica je da je od 2017. do 2021. godine više od 4.000 dece sa razvojnim smetnjama u Srbiji hospitalizovano radi bolje dijagnostike, a svako peto imalo je neki oblik autizma. Od sredine 2022. godine, kada je počelo prijavljivanje u Registar dece sa smetnjama u razvoju, do danas je evidentirano 895 dece sa autizmom, i to četiri puta više dečaka nego devojčica“, naglasio je Ćurčić.

On je podsetio na to da je Savet za koordinaciju i praćenje aktivnosti u oblasti ekonomskog razvoja Pokrajinske vlade organizovao konferenciju na temu radnog angažovanja osoba sa autizmom, okupivši stručnjake iz Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, Instituta za mentalno zdravlje i mnoge druge.

„Samo 14 odsto dece iz spektra autizma sposobno je da pronađe posao. Zato je toj deci, sutra odraslim ljudima, potrebna pomoć. To je značajno kako za njih, tako i za roditelje i društvo u celini. Upravo socijalna ekonomija pruža mogućnost da se ostvari briga o ljudima sa posebnim potrebama i njihova zaštita“, naglasio je Ćurčić.

Kako je naveo, Pokrajinska vlada je učinila sve da Zakon o socijalnom preduzetništvu, koji je donet pre godinu i po dana, približi svima koji su zainteresovani da se bave socijalnom ekonomijom, što predstavlja novinu za nas.

Potpredsednik Ćurčić je ukazao na to da se očekuje donošenje pratećih propisa ovog zakona, kako bi se obezbedio bolji pravni okvir za razvoj socijalnih preduzeća.

„Pokrajinska vlada je u prethodne dve godine sprovela i dva javna poziva namenjena baš socijalnim preduzećima. Nastavićemo da pružamo podršku u svakom smislu – i finansijskom i nefinansijskom“, naglasio je Ćurčić.

Članica Gradskog veća za dečju i socijalnu zaštitu Danijela Kostić istakla je da AP Vojvodina prednjači po broju socijalnih preduzeća.

„Grad je pomogao u obezbeđivanju smeštaja, a ova proizvodnja zahteva veliki prostor. Ovo udruženje će ući u finansiranje na gradskom nivou“, rekla je Kostićeva i dodala da treba podržati osnivanje ovakvih preduzeća.

Zastupnica Udruženja „Svetionik u plavom“ Radojka Gajanović istakla je da je neophodno podsticati radno angažovanje mladih sa autizmom.

„Oni se posle srednje škole vraćaju u matične porodice i upućeni su samo na roditelje koji stare, a mladima se tim zatvaranjem narušava psihofizičko zdravlje. Zbog toga ih treba podstaći da rade. Važno je da čovek bude ispunjen, kao i da ima finansijsku stabilnost“, izjavila je Gajanovićeva.