Prateći program izložbe: Život – San – Smrt. Evropski okviri srpskog simbolizma

Tokom trajanja izložbe Život – San – Smrt. Evropski okviri srpskog simbolizma u Galeriji Matice srpske očekuje vas bogat i kvalitetan prateći program koji smo pripremili sa željom da našoj publici i posetiocima približimo osnovne ideje i osobenosti evropskog i srpskog simbolizma.

Predavanje
Ofelija, amblematska fotografija simbolizma
Prof. dr Milanka Todić
10. decembar u 19.00 sati

Ideologija simbolizma ubedljivo je reprezentovana na Prvoj izložbi fotografa amatera održanoj u Beogradu 1901. godine. Jedan od nagrađanih autora bio je Vojislav Stevanović, učenik a kasnije i profesor na Srpskoj crtačkoj i slikarskoj školi u Beogradu. On je, kao fotograf amater, insistirao na estetizaciji fotografije i njenoj simboličnoj poruci umesto na dokumentarnim svojstvima mehaničkog zapisa.

Milanka Todić je završila studije istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Bila je kustos u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu, a od 1996. do 2018. godine radila je kao profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Autorka je više studijskih, monografskih i gostujućih izložbi u zemlji i inostranstvu koje su bile posvećene savremenoj umetnosti i fotografiji. Ima nekoliko objavljenih knjiga o istoriji srpske fotografije i avangardnoj umetnosti.

Vaše prisustvo možete prijaviti popunjavanjem kratkog elektronskog formulara: https://forms.gle/GuPjR7jFasiinhSXA

Predavanje
Od portreta do simboličke slike
Mr Rastko Stefanović
11. decembar u 17.00 sati

Predavanje će analizirati dihotomiju umetničkog dela između njegovih formalnih, estetskih karakteristika i značenjskog, simboličkog sadržaja. Kroz lično iskustvo istraživanja tog odnosa autor će objasniti put od portreta do simboličke slike.

Rastko Stefanović diplomirao je slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi profesora Jovana Rakidžića. Magistrirao je na Akademiji umetnosti na studijskom programu crtanje, sa radom pod nazivom “Zaustavljanje sudbine” kod profesorke Višnje Petrović. Pohađa doktorske studije likovnih umetnosti na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Rastko je 2005. godine osnovao Umetničku Asocijaciju Zrenjanin koja okuplja umetnike iz Zrenjanina u cilju razvoja i promocije savremenog umetničkog stvaralaštva. U okviru svoje organizacije sproveo je više desetina izložbi i umetničkih akcija.

Vaše prisustvo možete prijaviti popunjavanjem kratkog elektronskog formulara: https://forms.gle/iLwMWAUFV9ZWYGbG9

Ulaznica za sve prateće programe iznosi 200.00 dinara.
Za sve informacije možete se obratiti Snežani Mišić na telefon 069 1103051.
Prateći program izložbe biće realizovan uz poštovanje svih propisanih epidemioloških mera.