Predsednik Skupštine AP Vojvodine Balint Juhas razgovarao sa Srđanom Kruževićem, direktorom JVP „Vode Vojvodine“

Predsednik Skupštine AP Vojvodine Balint Juhas
razgovarao je danas sa Srđanom Kruževićem, direktorom JVP „Vode
Vojvodine“ čiji je osnivač Skupština AP Vojvodine.


Juhas i Kružević razgovarali su o uspešnom poslovanju ovog preduzeća koje
je od opšteg interesa za AP Vojvodinu i njene građane s obzirom na
strateški značaj vode kao prirodnog resursa za poljoprivredu, turizam i
druge oblasti u našoj regiji.

Direktor Kružević upoznao je predsednika Juhasa sa projektima koji su u
toku poput izgradnje dvonamenskog sistema za navodnjavanje u koje će biti
uloženo 2,2 milijarde dinara iz sopstvenih sredstava, kao i nizom drugih
po čijem završetku će biti moguće navodnjavanje 103.000ha zemljišta.


Predsednik Juhas izrazio je zadovoljstvo što „Vode Vojvodine“, kao i druga
preduzeća čiji je osnivač pokrajinski parlament, uspešno, odgovorno i
savesno rade posao koji im je poveren i naglasio da će u svom radu, kao što
je to i do sada bio slučaj, u Skupštini AP Vojvodine uvek imati partnera i
podršku.