PREDSTAVLjEN IZVEŠTAJ EVROPSKE KOMISIJE O SRBIJI ZA 2023. GODINU

Izveštaj Evropske komisije o Srbiji za 2023. godinu i novi Plan rasta za Zapadni Balkan
predstavljeni su danas u Privrednoj komori Vojvodine. Izveštaj je u ime Delegacije Evropske
unije predstavila šefica sektora za evropske integracije i ekonomiju u Delegaciji EU Andrea
Hohuber, a događaju je prisustvovao zamenik gradonačelnika Novog Sada Igor Crnobarac.


Obraćajući se prisutnima on je istakao da Grad Novi Sad pruža svoj pun doprinos procesima
pridruživanja i da je približavanje evropskim vrednostima i standardima na lokalnom nivou
od velike važnosti za kvalitet svakodnevnog života, svih građana.


– Glavni zaključci Izveštaja o Srbiji za 2023. godinu su važni, jer nam osvetljavaju put ka
članstvu. Dok to ne ostvarimo, veoma smo zahvalni na podršci koju u procesu evropskih
integracija dobijamo od te međunarodne organizacije. Uvek ćemo biti tu, da kao Grad Novi Sad
pružimo bezrezervnu podršku i damo doprinos napretku našeg društva. U saradnji sa EU,
radimo na realizaciji infrastrukturnih projekata, učestvujemo u aktivnostima koje se ostvaruju
u saradnji sa evropskim institucijama, a posebno bih naglasio projekte u kulturi, omladinskom
sektoru, privredi, turizmu i druge – izjavio je Igor Crnobarac.


Šefica sektora za evropske integracije i ekonomiju u Delegaciji Evropske unije u Srbiji
Andrea Hohuber istakla je da ovaj Izveštaj sa jedne strane predstavlja i opisuje gde se trenutno
Srbija nalazi na tom svom putu ka članstvu Evropskoj uniji, a sa druge govori o tome kako EU
vidi napredak koji je Srbija postigla u proteklih 12 meseci, te na kraju definiše i prioritete
na koje Srbija mora da se fokusira u narednom periodu.


Ove godine predstavljen je Plana rasta za Zapadni Balkan, zasnovan na četiri ključna stuba. Cilj
je unapređenje ekonomske integracije s Evropskom unijom, jačanje regionalne saradnje i ubrzanje
ključnih reformi kako bi se otvorila vrata ka članstvu u EU.


Predstavljanje Izveštaja okupio je relevantne aktere i poznavaoce prilika u Novom Sadu i AP
Vojvodini, koji su aktivno učestvovali u diskusiji o ovogodišnjem Izveštaju Evropske komisije
o Srbiji, kao i novog Plana rasta za Zapadni Balkan.