PRIVREMENA ZABRANA ODVIJANjA SAOBRAĆAJA

Određuje se privremena zabrana odvijanja saobraćaja na ukrštanjima ulica sa Novosadskim
putem, u Veterniku, zbog izvođenja radova na rehabilitaciji kolovoza na Novosadskom putu,
na deonici od Ulice Nova 1 (Heroji sa Košara) u Veterniku do Mačvanske ulice u Novom
Sadu. Izmena režima saobraćaja se odnosi na kolovoznu traku, smer od Veternika ka Novom
Sadu.

Privremena izmena režima saobraćaja važi od 16. maja 2024. do 24. maja 2024. godine.