U KLINIČKOM CENTRU VOJVODINE ZA MANjE OD 24 ČASA IZVRŠENE 4 TRANSPLANTACIJE

U Kliničkom centru Vojvodine, tokom prethodne nedelje multidisciplinarni tim Centra za transplantaciju ćelija, tkiva i organa, sastavljen od više lekara (vaskularnih hirurga, urologa, anesteziologa, nefrologa i transfuziologa), medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara uspešno je izvršio 4 transplantacije bubrega, za manje od 24 časa, od toga dve od kadveričnog (preminulog) donora, dok su dve transplantacije bubrega načinjene od živog srodnika.

Svi transplantirani pacijenti su operaciju podneli dobro, sa odličnim posleoperativnim tokom i bez komplikacija, i sada sa normalizovanom funkcijom transplantiranog bubrega. U narednom periodu se očekuje postupni oporavak bolesnika i otpust iz KCV, te dalje ambulantno praćenje.

U 2024. godini, Klinički centar Vojvodine planira da poveća ukupan broj transplantacija, kao i da se načini potpuna revizija liste čekanja za transplantaciju bubrega na teritoriji AP Vojvodine.

Ovim transplantacijama se u KC Vojvodine nastavlja višegodišnji planirani proces donacije organa porekla od preminulih osoba, kao i pažljive selekcije i izvrešenja transplantacija bubrega od strane živih srodnih, ali i nesrodnih dobrovoljnih davalaca. Napominjemo da je u KC Vojvodine tokom 2023. godine načinjeno 19 transplantacija burbega, od toga 15 transplantacija kadaveričnih burbega, gde je davalac preminula osoba, a brojni organi su nastavili život i u drugim ustanovama (srce, jetra i bubrezi kadaveričnih davalaca), čime se smanjuje lista čekanja na transplantaciju i u drugim ustanovama.